สินค้า > เครื่องทำลายเอกสาร

HSM Securio AF500

฿50,340.00฿42,500.00 หยิบใส่ตะกร้า

ตัดเป็นชิ้น / 14-16 แผ่น / 82 ลิตร

อ่านต่อ

HSM Securio AF300

฿35,960.00฿30,300.00 หยิบใส่ตะกร้า

ตัดเป็นชิ้น / 12-14 แผ่น / 34 ลิตร

อ่านต่อ

HSM Securio AF150

฿24,270.00฿20,400.00 หยิบใส่ตะกร้า

ตัดเป็นชิ้น / 8-10 แผ่น / 34 ลิตร

อ่านต่อ

HSM Securio P44

฿150,100.00฿126,000.00 หยิบใส่ตะกร้า

ตัดเป็นเส้น / 56-58 แผ่น / 205 ลิตร

อ่านต่อ

HSM Securio P40

฿106,060.00฿89,200.00 หยิบใส่ตะกร้า

ตัดเป็นเส้น / 40-42 แผ่น / 145 ลิตร

อ่านต่อ

HSM Securio P36

฿88,990.00฿74,900.00 หยิบใส่ตะกร้า

ตัดเป็นเส้น / 31-33 แผ่น / 145 ลิตร

อ่านต่อ

HSM Securio B34

฿43,150.00฿36,300.00 หยิบใส่ตะกร้า

ตัดเป็นเส้น / 25-27 แผ่น / 100 ลิตร

อ่านต่อ

HSM Securio B32

฿35,060.00฿29,500.00 หยิบใส่ตะกร้า

ตัดเป็นเส้น / 19-21 แผ่น / 82 ลิตร

อ่านต่อ

HSM Securio B24

฿26,070.00฿21,900.00 หยิบใส่ตะกร้า

ตัดเป็นเส้น / 19-21 แผ่น / 34 ลิตร

อ่านต่อ

HSM Securio B22

฿22,470.00฿18,900.00 หยิบใส่ตะกร้า

ตัดเป็นเส้น / 13-15 แผ่น / 33 ลิตร

อ่านต่อ

HSM Securio C18

฿16,180.00฿13,600.00 หยิบใส่ตะกร้า

ตัดเป็นเส้น / 13-15 แผ่น / 25 ลิตร

อ่านต่อ

HSM Securio C16

ตัดเป็นเส้น / 12-14 แผ่น / 25 ลิตร

อ่านต่อ